// GOOGLE ANALYTICS

Živicové samolepky

Živicové samolepky sú vďaka optickej hre svetla a tieňa luxusným označením výrobkov. Pomocou živice sa zvýši estetická úroveň označovaných výrobkov a vlastne aj samotnej samolepky. Živica zároveň chráni samolepku pred poškodením a poškrabaním.Okrem klasických živicových samolepiek vyrábame aj samolepky s 3D razbou.

Vypuklé, tvarovo flexibilné, efektné…

Tlač živicových samolepiek

  1. digitálna tlač – v exteriérovej kvalite bez obmedzenia farebnosti a náročnosti grafiky
  2. klasická sieťotlač – možnosť použitia aj strieborných a zlatých polyesterových fólií (matné, zrkadlové..)

Tvary živicových samolepiek

  •  všetky rohy by mali byť zaoblené
  • tvar samolepky by nemal mať záporné uhly
  • pri členitejších a zložitejších tvaroch je potrebné si možnosť výroby konzultovať
  • naša technológia zalievania živicou umožňuje výrobu samolepiek do cca 150cm2

Vypracovanie cenovej ponuky

 

K vypracovaniu cenovej ponuky potrebujeme nasledujúce informácie, najlepšie zaslané e-mailom:

 

  1. rozmer samolepky (šírka x výška)
  2. počet farieb tlače alebo náhľad motívu pre správne určenie technológie tlače (digitál alebo sieťotlač)
  3. množstvo
  4. informácia o požadovaných dodacích termínoch, prípadne dodávateľský kalendár