// GOOGLE ANALYTICS

Výrobný proces

Konzultácia so zákazníkom → zistenie jeho potreby → náš návrh riešenia → odporučenie najvhodnejších materiálov a lepidiel (v závislosti na použtí konečného výrobku a vlastností resp. agresivity prostredia, v ktorom sa bude používať…)
Príprava → zhodnotenie dodaných podkladov → potvrdenie farebnosti, rozmerov a správnosti nami spracovanej grafiky → digitálny náhľad → výber (potvrdenie) najvhodnejších materiálov a lepidiel
Zhotovenie → výroba vzorky alebo prototypu → následné doladenie, ak je to potrebné → potvrdenie záväznej objednávky
Finalizácia → výroba produktov podľa odsúhlasenej špecifikácie → balenie podľa potreby zákazníka → odovzdanie hotových výrobkov zákazníkovi (osobne, poštou, zásielkovou službou…)

Požiadavky na grafické podklady pre výrobu

Podklady pre tlač je možné dodávať buď vo vektorovom formáte (cdrX4, fh9, ai) alebo v bitmapovom formáte (tif, jpg, psd) v originálnej veľkosti 1:1 s rozlíšením min. 150 dpi pre digitálnu tlač a min. 250 dpi pre sieťotlač
Technologické obmedzenia pre sieťotlač: hrúbka linky resp. min. veľkosť objektu nad 0,15 mm, možnosť tlače rastrov do 71 lpi
Orezovú linku vo vektorovom grafickom formáte (cdrX4, fh9, ai)
Zadefinovanie farebnosti napr. v Pantone

Spracovanie podkladov

Disponujeme vlastným, moderne vybaveným grafickým pracoviskom, preto ak naši zákazníci nemajú možnosť dodať podklady v digitálnej forme, urobime to za nich. Sme pripravení taktiež vyhotoviť kompletný grafický návrh podľa špecifikovaných požiadaviek a potrieb klienta.

Výroba

Špičkové vybavenie našich výrobných liniek, komplexnosť výrobného procesu, niekoľkoročné praktické skúsenosti a výsledky práce na vysokej profesionálnej úrovni nás už výrazne oddeľujú od konkurencie. Naše know-how tvorí niekoľko druhov technológií na výrobu rôznych produktov v závislosti na type materiálu. Máme kompletný strojový park a jeho inovácia a automatizácia podľa najnovších trendov v oblasti je pre nás samozrejmosťou.